Cont2

Új távlatok

Megszereztük a Tavasz pengéit, de képességeit nem tudjuk azonnal használni, mert még nem bíznak a kardok eléggé bennünk. Minél több Mellifleur követőt ölünk meg, annál inkább kibontakoznak a képességeik. Miután visszateleportáltunk Haggerd törpe városába (10041. jún. 22), egyezkedni kezdünk a helyi kovácsokkal/bőrművesekkel, hogy a fehér sárkány páncéljából milyen jó kis vértet készítenének nekünk. Meg is egyezünk az Elveszett Kohó klánnal, így Tildarnak és Hubertnek kinéz 1-1 jó kis páncél. Zordnál annak idején találtunk egy egyirányú kaput a várába, ezt kihasználva most ki is fosztjuk azt (10041. évközép), több gonosz élőhalottal és egyéb követővel egyetemben.
Ezután találkozunk az Északi szövetség egyik hírszerző tisztjével, aki átad nekünk egy Nagyvárosi hírmondót. Eldöntjük végre, hogy mit kívánunk: várost a félszigeti tervek alapján + teleport kaput a Köd-szigetre. Az Úrnő hajlandó teljesíteni a kéréseket. Ezt onnan is tudjuk, hogy álmunkban átkerültünk egy asztrál-szerűsíkra, ahova csak a kiválaszottak juthatnak el (így az Úrnő és Mellifleur is), egy “trófeaterembe”, ahol egyelőre csak a Zord-erődben megöld vámpír feje van. Az Úrnő megjelenik és beszélünk vele. Erről a síkról látjuk a Haggardot is, lehet zoomolni rá, csak gyakorolni kell.

Comments

groschan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.