Cont2

Visszatérés Contra

A tavasz pengéi

Nagy nehezen Zord rejtekhelyén keresztül visszajutottunk Kelten városába. Itt már várt ránk Boma és Melissin, akinek fontos teendői miatt fel kellett adni a velünk való kalandozást. Kardját – hogy a 5 penge együtt lehessen – nálunk hagyta.
A legyőzött fehér sárkány bőréből páncélokat akartunk készíttetni törpe kovácsokkal.
Ehhez egy törpe várost kerestünk fel, Haggerdet, ami félig a felszínen van. Boma teleportálta oda a partit.

Comments

Gront

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.