Köd-sziget

Geográfia

A Köd-sziget egy jókora sziget, amelynek azonban északi részei a rendkívül zord időjárás miatt lakatlanok. A szigeten sok a magas hegy, az erdő és a tó. Az éghajlat többnyire mérsékelt, északabbra tajga majd tundra. A növényzet hasonlít a Kontinens északi felén elterjedtre (főleg örökzöld), ám a növények színei kicsit másak: a zöld mindenhol egy kicsit kékes vagy ezüstös árnyalatú, a fák kérge is többnyire szürke, továbbá a lehullajtott levelek szürkés-kékek. Rendkívül gyakoriak a ködök, sokszor még a Napot sem látni, csak fény van.
A sziget nyugati felén magas hegyek emelkednek, amelyek egészen a tengerpartig nyúlnak. A gyorsvízű hegyi patakok általában vízesésekként zuhannak a tengerbe. Ezen okok miatt a nyugati part szinte teljesen alkalmatlan kikötésre. Errefelé csak mogorva hegyinépek élnek (meg persze goblinoidok).
Hegyek a keleti részen is vannak, ám itt egyfajta elválasztó szerepet töltenek be: nem épp könnyű rajtuk az átjárás. A Keleti-hegység mögött terül el a Minotauruszok Földje, amely sok jó kikötőhellyel bír.
Az északi részen szintén gyakoriak a hegyek, amelyek azonban errefelé nem annyira magasak, és tovább haladva jégmezők váltják fel őket. Errefelé nem nagyon él senki, csak kisszámú yeti és a jégtörpék (shiwazok).
A sziget fő lakói és urai, a magukat chieneknek nevező emberek a sziget középső és déli részét népesítik be. Itt nem ritkák a városok, a faluk, a megművelt földek. Fővárosuk Chienna körülbelül a sziget közepén helyezkedik el, ott ahol az Anic (a sziget legjelentősebb folyója) beleömlik a Nartolnak nevezett tóba, majd azt elhagyva továb folyik dél felé.
Chiennán kívül még van egy-két nagyobb város, ám főleg a kisebb, ám jól védhető települések a jellemzőek. A jelentősebb városok: Arcin (az Anic folyása mentén, a fővárostól északra); Ritaan-hal (az Anic torkolatánál); Yntena (a déli parton Ritann-haltól nyugatra).

A nép

Történelem, vallás

A Conton való megjelenés elött

A Sziget történelme évezredekre nyúlik vissza az időben, ám a pontos évszámok, és a részletek igen sokszor nem ismertek, mivel a feljegyzések többször is elpusztultak az idők folyamán. Ezen okokból kifolyólag a történelem gyakran keveredik az errefelé egyébként nagyon népszerű legendákkal.
A chiennek emlékezetük szerint mindigis két szigeten éltek: a Köd-szigeten és a tőle északnyugatra lévő másikon, aminek már senki sem tudja a nevét. Legendáik szerint időnként születnek köztük kiválasztottak, akik eggyek a néppel, a földdel és feladatuk, hogy vezessék a chieneket. Ilyen kiválasztottnak született az Úrnő is, és egyesek szerint Mellifleur is. Az Úrnő nagyon erősnek bizonyult, az eddigi legerősebbnek a kiválasztottak közül, tisztelete lassan elhomályosította az egykori istenek imádatát is.
Mellifleur mágusgróf (chienül: lich) volt, a névtelen északnyugati sziget ura. Igen nagy hatalommal bírt mind mágikusan mind világi értelemben (az Úrnő mindkét húga a felesége lett és tizenhárom fiút szültek neki).
Nagyon furcsa az a tény, hogy az Úrnő és Mellifleur szinte egyszerre tettek jelentős hatalomra. Vagy együtt kutattak az istenné válás módja után, vagy valami más körülmény segítette mindkettőjüket ebben. Persze az is lehet, hogy Mellifleur ellopta az Úrnő kutatásait (vagy fordítva).
Mellifleur azonban nem elégedett meg ennyivel, egyre nagyobb hatalmat szeretett volna, és persze irritálta, hogy sógornője sokkal erősebb nála. Aztán történt valami: Mellifleur legyőzte a halált, állítólag elsőként. Ennek kapcsán összetűzésbe is keveredett az addigra már majdnem elfelejtett halálistennel (ez valószínűleg azonos Mishával), aminek következményeként a családja életével fizetett.
Valójában nem fizettek a halálukkal, Misha csupán sztázisba helyezte őket.
Hogy pontosan miként tett szert Mellifleur isteni hatalomra, azt nem tudni, mintahogy azt sem, hogy miként és miért csúszott át birtoka a Kontinensre és lett Jég-major néven Cont szerves része. Valószínű, hogy a kettő összefügg, de semmi biztosat nem tudni. Még az időpont is kérdéses, valamikor az Amraam utáni harmadik-negyedik évezred környékén történhetett.
Az átcsúszás valószínűleg nincs összefügésben az istenné válással, sem Mellifleur akaratával. Hasonló átcsúszások többször megtörténtek Conton, pl. Stallweith is ilyen hely.
A sziget távoztával azonban az Úrnő álomba zuhant (a bölcsek szerint azért, mert kiválasztott lévén egy volt a chienek által lakott szigetekkel, most pedig ugye egy darabja akkor távozott a világról, ahol élt). A testét jégburok vette körül, ami azóta is Chienna közepén, a templomában pihen átláthatatlan ködfelhő közepén. Lelke a legenda szerint hat szilánkra tört szét, és mind a hat szilánk egy-egy ékkő formájában létezik (gyémánt, rubint, smaragd, zafír, fekete opál, fekete gyöngy). A szilánkok hasonlóak az ereklyékhez, mágikus tulajdonságokkal bírnak, és ellenállnak minden fizikai és mágikus hatásnak. A hatból ötöt összegyűjtöttek az idők folyamán a chienek, a hatodik (a gyöngy) holléte azonban ismeretlen.
Az ékkövek tulajdonságai: mindegyik érintés esetén azonnal belemegy az őt érintő lénybe, ha megfelelő gazdaszervezetnek bizonyul. Egy lénybe csak egy kő mehet bele. A lény halála esetén a kő kijön a gazdaszervezetből. Az ekkövek együtt hatalmas mágiákra képesek. Kétségtelenül relikviák.

 • Rubin: használóját ügyesebbé teszi, és ellenálóbbá a Sárkánylánggal szemben.
 • Világoszöld opál: használója vonzóbb lesz, és nehezebb is lesz a szépségét varázslattal eltorzítani.
 • Smaragd: használója okosabb lesz, és ellenálóbb a különböző varázseszközök támadásaival szemben.
 • Gyémánt: használója ellenálóbb lesz a betegségek, mérgek és bénító támadások ellen.
 • Zafír: használója bölcsebb lesz, és ellenálóbb a varázslatokkal szemben.
 • Fekete opál: nincs információ.
 • 2 kő együtt lehetővé teszi, hogy az Úrnő egy híve varázslatokért imádkozzon.
 • 3 kő együtt lehetővé teszi, hogy az Úrnő gyógyító ereje megnyilvánulhasson.
 • 4 kő együttes használata megidézi az Úrnő helyváltoztató erejét.
 • 5 kő együttes használata kioltja a mágiát a közelben, a használók erejétől függő távolságig (Fitz Fileaséknak ez 1-2 óráig és 10-15 méterig hatott, míg a Kiválasztottaknak ez 3-4 óra és 20-25 méter volt).

A legendák szerint az Úrnő akkor éled majd újra, ha lelkének mind a hat szilánkja visszakerül a testéhez, és ha a két egykori sziget újra egy helyen tartózkodik majd (illetve ahogy több legenda-magyarázó mondja: az Úrnő teljes teste is egyesül).

A Conton való megjelenés után

Úgy történt, hogy 10037. évközép napján a Ködsziget materializálódni kezdett a Ködös-tenger közepén. Ezüstleveles Ryan volt az, aki először indult el felfedezni az új szigetket, és meglepve tapasztalta, hogy nem lehet rálépni a szigetre, mintha csak egy illúzió volna. Több varázslattal megvizsgálták a Ködszigetet, ezek eredményei:

 • Detect evil: nem gonosz.
 • Detect magic: mindenhonnan bűvölés, átalakítás és hadimágia sugárzott (nagyon erős).
 • Identify: nem működik.
 • Legend Lore: “Megjött a köd”.
 • Commune (with nature): “Nem tudom”.
 • Divination: nem működik.
 • Újév napi látomás: a.u. 10038.-as év neve: “A Köd Istenének éve”!

Már ekkor úgy gondolták a szakemberek, hogy egy új földdarab materializálódik Conton. Azonban egy valamire nem bukkantak rá eddig a felderítők.
Még a 10037.-es évben történt, hogy egy vegyes összeállítású csapat indult el az új szigetek felderítésére. Ebben a csapatban voltak Woodcastle, független város követei (Melissin, elf pengeművész; Tildar, woodcastle-i ügynök; Leonard, törpe nemes), William Linnet, félszigeti hadimágus, Blasius varázsló küldötte (aki valójában az Odin fedőnevű grúni napügynök), és Zúgószél, aki a hegyivezetője volt a csapatnak. Ők voltak, akik Vynheimbe hajóra szálltak, és a Ködszigetbe érve véletlenül rábukkantak az ékkövekre. A vízből 5 oszlop emelkedett ki, mindegyik tetején egy-egy ékkő volt (a fekete opál hiányzott csak). A csapat elkezdett tanakodni, hogy mitévők legyenek, mikor egy újabb csónak érkezett: ebben Mike O’Finnigan, a zöldszigetek küldötte, valamint Oleg Gustavsson, Vynheim küldöttje ült. Végül megegyeztek, hogy a később érkezettek 2 drágakövet vihetnek el, míg az elöbb érkezettek 3-mat. Így került a zafír Mike Finniganba, a rubin Oleg Gustavssonba, a világoszöld opál Leonardba, a smaragd Melissinbe, míg a gyémánt Tildarba.
A csapat ezután rájön, hogy valami különös oknál fogva ők mégis csak rá tudnak lépni a szigetre, így találkoznak is – elsőként – az ottaniakkal. Tőlük megtudját az ékkövek legendáját, és azt, hogy mire is valók. Létrejön egy új kaszt a Ködszigeteknél: a Kiválasztottak kasztja (öt tagja az ékkövek öt birtokosa lesz). Ezután a csapat visszatér Nagyvárosba, hogy összegyüjtse a kövek gazdáit, és biztonságos helyre vigye őket.
Sajnos, hamar kiderült, hogy az ékkövek kinek a tulajdonában vannak, és Mellifleur elindította bérgyilkosait. Először egy nagyobb dopplegangert (alakváltó) küldtek a kövek megszerzésére, de kudarcot vallott, csak Oleg Gustavssont sikerült eltennie láb alól, azonban Zúgószél megölte az alakváltót, és megszerezte a benne lévő követ. Ezután Mellifleur egy elit osztagát küldte a helyszínre. A csapat természetesen azonnal értesítette Mike O’Finnigant a történtekről, és megbeszélt vele egy találkozót a Nyugalmas erőd nevű fogadóban (mivel ez jól védhető). Óvatosságuk nem volt fölösleges: amint beértek a fogadóba, Mellifleur hordája körbevette a fogadót. Mike O’Finnigant le is nyilazták, a benne lévő kő így egy fiatal druidába került (névszerint Gildor Tingaelbe), aki szintén nem véletlenül volt ott, hanem a druida tanács küldöttjeként. Végül a csapat visszaveri a támadást, és eljut Vynheimbe, amelyben nem kis szerepe volt a Holdpengék nevű kalandozócsapatnak, akik a druida tanács megbízásából vigyáztak a kövek biztonságára. Közben a fiatal druidát látomás éri; magával az Úrnővel beszélget, melynek eredményeképp Gildor lesz sok idő óta az első igazi papja az Úrnőnek. Vynheimben hajóra szállnak, az irány a Ködsziget, ahova azonban még nem jutnak el. Útközben ugyanis találkoznak egy sárkánnyal, Liwilozzal, aki meginvitálja őket a közeli Ködös-szigetre. Itt a csapat megismerkedik az Úrnő szolgálatában lévő Fileas klánnal, akiknek a vezetője, Fitz, beavatja őket néhány titokba, nevezetesen a kövek használatának tudományába, valamint elmondja nekik, hogy hol is van a hatodik kő.
A fekete opált Mellifleur egy Vaelen nevű földalatti beholder-városban őriztette ekkor. Ő úgy gondolta, hogy nem képes senki onnan kicsempészni a követ. Csakhogy az öt kő együttes használtával létrehozható egy mobilis anti-mágikus aura, amiben a beholderek tehetetlenül pottyannak a földre. Ezt kihasználva a csapat megszerzi a hatodik követ, és az Úrnő hatalmával vissza is tér a Ködszigetre.

Irányítás, kasztok

A Sziget legfőbb uralkodója hivatalosan az Úrnő, persze ezt többen kétségbevonják. A valódi hatalom birtokosa a Nagytanács, és a Megbízottak.
A Nagytanács egy legfeljebb kétszáz fős testület, amely tulajdonképpen dönt a vitás kérdésekben, illetve a Megbízottak személye és módszerei felől. A Nagytanács tagjai akárkik lehetnek, ide minden kaszt a legkiválóbb jogtudósait és szóforgatóit küldi. Mivel a döntések nem számbeli fölényen alapulnak, így nincs megszabva, hogy az egyes kasztok tagjai közül kik és mennyien jelennek meg itt. Ezt mindig a kasztok vezetése illetve az egyes személyek határozzák meg. A döntésekben az játszik szerepet, hogy az egyes vélemények képviselői mögött milyen támogatottság áll (erről lásd még később), illetve, hogy mit tudnak felhozni a döntés mellett illetve ellene.
A Megbízottak tulajdonképpen egy kormány, akiknek a megbízatása akármennyi időre szólhat. Ezt az időtartamot megbízásukkor határozza meg a Nagytanács. Persze ez akár személyenként is változhat, és megfelelő indokkal és támogatottsággal le is lehet váltani valakit. A Megbízottak intézik a Sziget ügyeit (természetesen a kasztok segítségével), és munkájukról kötelesek beszámolni a Nagytanácsnak.
A Szigeten minden törvény, amit beiktatnak egészen addig törvény marad, amíg a Nagytanács hatálytalanításáról nem dönt. Olyan törvényt viszont, amelynek szerepe van egy épp aktuális ügyben, nem lehet hatálytalanítani, amíg az illető ügy végleg le nem zárul. Ez persze rengeteg politikai manőverezésre ad lehetőséget, amit a kasztok jogtudósai és szónokai ki is használnak rendszerint.
A kasztok támogatottságáról és így a hatalmi sorrendről is egy igen érdekes ereklye tájékoztatja a Sziget lakóit. A nemes egyszerűséggel csak Gömböknek nevezett ereklyét állítólag az Úrnő teremtette abból a célból, hogy szigetét valóban a nép érdekei és véleménye irányíthassa. A Gömbök a Tanácsterem közepén helyezkednek el. Valójában egy közel tíz láb átmérőjű, kör alakú ködkavargásról van szó, amely fölött (és benne) üveggömbök lebegnek. Ezek a gömbök jelképezik a kasztokat: méretük a kaszt méretét (tagjainak számát), a köd fölötti magasságuk pedig a támogatottságuk mértékét jelzi. Állítólag az egymáshoz képesti elhelyezkedésük is jelentéssel bír, mégpedig a kasztok közti viszonyokat jelképezi, ám ez már nagyon nehezen értelmezhető.
A köd fölött csak a tíz nagy kaszt (Alvók, Acélfogúak, Medvék, Hótigrisek, Beszélők, Vándorok, Olvasók, Dolgozók, Kőarcúak, Holdfényűek) gömbje lebeg, a többi, a kis kasztok gömbjei, a ködben lebegnek, és csak nagyon ritkán emelkednek fölé.
A gömbök köd fölötti magassága állandóan változik a kasztok megítélésével együtt, bár a nagyon hirtelen változások ritkák. Emiatt azonban a kasztoknak vigyázniuk kell, hogy mit csinálnak, hisz szinte egyből látszik, ha valami miatt csökken a támogatottságuk. Pont ezért szinte lehetetlen visszaélni az aktuális pozícióból következő hatalommal, hisz ha egy kaszt ezt megteszi, akkor a támogatottsága egy-két napon belül súlyos mértékben lezuhan és ezáltal elveszti befolyását. Pont ezért a kasztok inkább csöndesebb, visszafogottabb megnyilvánulásokkal próbálkoznak, ami nem vetheti nagyon vissza őket, még akkor sem, ha netán nem úgy sikerül, mint ahogy gondolták. A Nagytanácsra jellemző állapot ezért mindig közel jár az egyensúlyhoz.
A kasztok igen érdekes szervezetek, tulajdonképpen egyfajta szakmai egyesülés és politikai szervezet keveredései. A legtöbb kaszt (és minden nagykaszt) alapja valamilyen szakmai szerveződés, ami aztán ennek kapcsán kiegészül mindenféle politikai célokkal, ami a kasztok tagsági összetételét is színesebbé teszi. Emellett a kasztok meghatározott feladatokkal is bírnak, amit kötelesek ellátni.
A sok-sok kisebb kaszt (amiknek a száma most épp 95) közül azonban sok teljesen más alapokon szerveződött: van amelyik rokoni alapon, van amelyik egy vallási szekta, vagy akár egy üzleti társulás.
A tíz nagykaszt:

 1. Acélfogúak: a katonákat, biztonsági embereket, fegyverműveseket és általában a fegyvereseket tömörítő kaszt. Jelentős létszámú kaszt, de befolyása most nem annyira jelentős. Ők adják a katonaságot, a rendőrséget. Jelük egy fog alakú kard.
 2. Alvók: az elitharcosok, a harcművészek kasztja, de sok filozófus, történész is található a soraikban. Létszámát tekintve nem a legnagyobb, de igen komoly befolyással bír, amolyan elitkaszt. Feladatuk a komoly veszélyek elhárítása, a különleges küldetések végrehajtása (az Úrnő lelkének öt megkerült szilánkja közül négyet ők szereztek meg). Jelük egy fej, szemei helyén két vízszintes vonallal, fekete keretben.
 3. Beszélők: komoly befolyással bíró elitkaszt, a művészek, ügyvédek többségét tömörítő kaszt. Gúnynevük: Szófacsarók. Jelük két koncentrikus kör.
 4. Dolgozók: nagylétszámú tömegkaszt, ami a kézművesek, polgárok többségét tömöríti. Nem lebecsülendő a befolyása sem. Jelük egy nyitott tenyér.
 5. Holdfényűek: nem túl nagy létszámú elitkaszt, mostanában a befolyása sem túl jelentős. Tagjai többségükben varázstudók, esetleg papok, tudósok, történészek, vagy ritkábban művészek. Jelük: teliholdban egy félhold.
 6. Hótigrisek: elég kis befolyással bíró, nem is túl nagylétszámú kaszt. Tagjai főleg az északon, a hegyekben élő harcosok, prémvadászok, berserkerek. Igazából a kaszt a wedin nép (az északi hegyeket benépesítő, a chienek után a legjelentősebb népcsoport) szerveződéseként született, csak kicsit átalakult az idők folyamán. Az a kisszámú minotaurusz, aki errefelé él, szintén ennek a kasztnak a tagja. Feladataik: a hegyekben és a barlangokban élő goblinoidok, yetik, shiwazok irtása, hegyivezetés, mentőakciók. Jelük egy hótigris.
 7. Kőarcuak: a legnagyobb létszámú kaszt, befolyása mégse annyira nagy. Ez a kaszt tömöríti a vidéken élők többségét, a parasztokat, pásztorokat, a bányászok nagy részét. Jelük egy négyzet alakú arc.
 8. Medvék: ebbe a kasztba tartozik a kószák, vadászok, felderítők, nyomkeresők többsége, de jónéhány pap is előfordul a soraik között. Feladatuk: vezetés, a goblinoidok, stb. irtása a civilizált területeken, az erdők és az élővilág védelme. Jelük: egy barnamedve.
 9. Olvasók: a tanárok, tudósok, történészek, költők többségének kasztja. Ők üzemeltetik a könyvtárakat, iskolákat. Jelük ey nyitott könyv.
 10. Vándorok: a kereskedők kasztja. Sok fogadós, árus, vezető, futár is a tagjuk. Feladatuk a futárszolgálat megszervezése, a fegyveres erők elszállásolása, utánpótlása. Jelük egy csizma.

Dátumok

10037. évközép Megjelenik a Ködsziget.
1003. A csapat a Ködszigetre megy, és megtalálja a köveket.
1003. Ezüstleveles Ryan előadást tart a Ködszigetről az Éhes Tudós tavernában (Nagyváros).
10038. A csapat a Ködszigetre lép.
10038. február 30. A csapat ismét Nagyvárosban van.
10038. március 1-2. Csata a Nyugalmas erődben.
10038. március 5. William Linnet szerződést köt eme könyv megírására.
10038. március 12. A csapat a földig rombolt Woodcastle-be ér.
10038. Ostara A csapat találkozik Synnittel, Mellifleur egyik fiával Vynheimben.
10038. április 6. A csapat találkozik a Fileas klánnal.
10038. április 9. A csapat ismét Vynheimben van.
10038. április 29. A csapat partraszáll a Hátcsatornán belül.
10038. Beltain A csapat megtámadja Vaelent, és megszerzi a fekete opált.
10038. május 2. A csapat beér Ritaan-Hal városában. Innentől erős testőrséggel vonulnak tovább.

Köd-sziget

Cont2 groschan