Kőtorok

Független város, az Északi Szövetség tagja

Uralkodás

A Város Nagyhercege (egyszerűbben a Város Hercege): a város öt, úgynevezett hercegválasztó nemesi családjának valamelyikéből származó férfiú, akit bonyolult előírások alapján ajánlanak a nemesek, ám választását a Céhek Tanácsának és a Szólóknak egyaránt jóvá kell hagyniuk. Ő ma Sir Wilmer du Cuarran (LG hm Pal12[Rondam]).
A Céhek Tanácsa (Tanács, Várostanács): a céhek vezetőiből, a lovagrendek komtúrjaiból és a rangos egyházak főpapjaiból álló szervezet Ez a Tanács felel a törvényekért, a város irányításáért, pénzügyeinek intézéséért és még sok minden másért. Persze minden döntésbe beleszólása (vétójoga) van mind a Nagyhercegnek, mind a Szólóknak.
A Szólók, vagy Oltalmazók: ez egy féltitkos szervezet, amely mindig 17 taggal bír. Ebből azonban csak 3 személy közismert (a Kapitányok), a többiek az ismeretlenség homályába burkolóznak. Vétójoguk van a Céhek Tanácsának ülésein, és egyfajta titkosszolgálati szerepet is betöltenek a városban. Tagjaik (az első három a nyilvános):

 1. Sir Wilmer du Cuarran (LG hm Pal12[Rondam]), a Város Nagyhercege, a Város Kapitánya
 2. Phiaba Watter (N hm F0), jogtanácsos, a Céhek Kapitánya
 3. Britto ith Tambsab (LN dm P10 [Dumathoin]), a Bányászok Kapitánya
 4. South (NG hm W21), a Fehér Tanács vezetője
 5. Pilgrin Fhiemm (N hm P17 [Irim]), a Tudás Egyházának Pátriárkája
 6. Fráin Na Ghallan (NG hm B7 [Gallant])
 7. Braen Dhúir (CG hm F0), az Arvandor fogadó tulajdonosa
 8. Nhimmelin (LNg acélsárkány, korcsoport: 8)
 9. Wadi Hammelson (CG hm F12), a Sólyomház kalandozócéh vezetője
 10. Nain Timmel (CNg hm F8), független kalandozó
 11. Grobian Falakarip (CG gm F0), a Csodák Kellékei komponensbolt tulajdonosa
 12. Bryan du Dairdra (NG hm F6[nemes]), egy ifjú herceg

Páholyok

Kőtorok életének és politikájának folyásába igen komoly beleszólással bírnak a Páholyok, ezek a titkos politikai tömörülések. A páholyok politikai, világnézeti alapon szerveződtek és határozott, konkrét illetve általánosabb célokkal bírnak. A páholyok (bár mindenki beszél róluk) titkosak, többnek még a létezését is tagadják. Tagjaik kiléte a legtöbbször szintén nem ismert, csak néha sejthető egy-egy személy hovatartozása. Hogy épp melyik páholyok befolyása érvényesül a leginkább, az attól függ, hogy az a Szólok, illetve a Céhek Tanácsának tagjai közül hányan és melyik páholyhoz tartoznak. A legtöbbször persze ez egyáltalán nem nyilvánvaló és csak a történések alapján lehet következtetni arra, hogy melyik páholy bír éppen komolyabb befolyással. Jellemzően kőtoroki módon a páholyok egymás elleni csatározása soha nem tárul a nyilvánosság szemei elé: a páholyok a stratégiájukat titkos gyűléseken határozzák meg, lépéseik pedig soha nem nyíltak, mindig valami más esemény hátterében húzódnak meg. A legfontosabb páholyok és beállítottságuk:

Nagy Északi Páholy (nevezik Kék Páholynak is)

A legrangosabb, legősibb kőtoroki páholy. Enyhe tain nacionalizmus és nagyfokú liberalizmus jellemzi, támogatja az Északi Szövetséget, a Grúnnal folytatott kereskedelmet és foggal-körömmel ragaszkodik Kőtorok függetlenségéhez. Több rangos céh vezetőjét is a tagjai között találhatjuk (köztük a Céhek Kapitányát is), csakúgy, mint Irim helyi főpapját és magát a Város Kapitányát is. Valószínűleg ők bírnak a legtöbb taggal a Szólok közül is.

Fehérarany Páholy

A leginkább sier-barát, ősi, jó nevű páholy. Általában a konzervatív értékekek mellett tör lándzsát, ám ezzel szemben (a függetlenséghez ragaszkodást kivéve) nem jellemző rá a tain nacionalizmus. Sokaknak pont ez a sier-barátság teszi unszimpatikussá. Az Északi Szövetséget támogatja, bár nem teljes szívvel – szeretne viszont újra nagyobb befolyást szerezni a Fehér Tanácsnak. Emiatt sokan (tévesen) a Fehér Tanácsot egyszerűen a Fehérarany Páholy fedőszervezetének hiszik, vagy fordítva: a Páholyt hiszik a Tanács politikai szervezetének. Bár ez így egyik sem igaz, ám természetesen van valami alapja: a Fehér Tanács legtöbb befolyásos tagja (élükön Southtal) ezen páholy tagja is egyben, mintahogy a legtöbb sier származású, komolyabb befolyású alakja is a városnak.

Lomb Páholy (Zöld Páholy)

Kicsit sier-barát, meglehetősen semleges beállítottságú páholy. Az Északi Szövetséget nem támogatják túlzottan, bár nem is ellenzik. Általánosan jellemző rájuk a globalizálódás és a modernizálódás elleni küzdelem. Ma talán kissebb a jelentőségük mint régebben. Tagjaik között találhatunk több magasrangú törpét (magát Britto ith Tambsabot is) és bányatulajdonost, gyémántcsiszolót és Cumellart, Északkelet Druidáját is.
Bársony Páholy (Bordó Páholy): a leginkább nacionalista, erősen konzervatív páholy. Jellemző rájuk az erősen sier-ellenesség, a hagyományok tisztelete és természetesen a függetlenséghez való ragaszkodás. Az Északi Szövetséget nem támogatják igazán, inkább a Fehér Tanácsot preferálják, bár vele szemben is erős fenntartásokkal bírnak a sier befolyás miatt. Igen rossz szemmel nézik az egyre élénkülő grún jelenlétet és küzdenek is ellene. Bár bírnak több befolyásos taggal is (főleg katonatisztekkel, céhfőnökökkel), szerepük mostanában egyre jobban csökken.

Fekete Páholy

A rejtélyes gonosz páholy, amely sokak szerint egyáltalán nem is létezik, mások szerint viszont annál inkább, sőt tagjai egyben valamely más páholynak is a tagjai, bár igazából mindig a Fekete Páholy érdekeit tartják szem előtt. A páholyról semmit sem tudni, kérdés, hogy ha létezik egyáltalán, akkor milyen kapcsolatot tart fennt az Oszlopok Céhével, a helyi alvilággal, illetve a hagaliakkal.

Népesség

A város hivatalos lakossága 123 ezer fő, a föld alatti részekben további 53 ezren élnek. Az áthaladó forgalom miatt az összlakosság azonban gyakran emelkedik 200ezer fölé, télen pedig a hegyekből beköltözők és az idő miatt ittrekedők akár 250ezerre is duzzaszthatják.
Az itt élők többsége ember (70-75%), illetve törpe és gnóm (20-25%), de szinte minden értelmes és elfogadott faj képviselői megtalálhatóak itt. Az emberek döntő többsége (kb. 80%) tain, a maradék főleg nort, sier vagy esetleg fagyparti.
A városba tilos belépnie bármilyen goblinoid, illetve óriás-származék teremtménynek, sötét elfnek, és még pár tucatnyi fajnak (amiket a város törvényei pontosan fel is sorolnak).

Fekvés

Kőtorok városa a Kőtorokban fekszik, ami egy széles szurdok az Északi Vonulaton keresztül. Jelentősége, hogy közel s távol ez az egyetlen átjáró a vonulaton (leszámítva az igen veszélyes és szűk hegyi ösvényeket, hágókat). Ezen keresztül folyik délnek a Ghillan (törpe nevén Ghivan), a környék legjelentősebb folyója. A folyó a szurdok közepén beletorkollik a Tain tóba (amiről az ittélő nép a nevét is kapta), majd a tóból tovább folyik délnek. A tó északi partján, a Ghillan két oldalán fekszik Kőtorok városa. A városon megy át a Nagy Északi Út (vagy más néven Ezüst Út), ami az Ezüsthegyeket és Nortweithet köti össze a Vonulattól délre fekvő területeken keresztül Nagyvárossal. Megemlítendő még, hogy Kőtorok városának egy része a bányák és a bányászok (főleg törpék és gnómok) miatt a hegyek belsejében fekszik. A város körzetében több kisebb település található, amik Kőtorok fennhatósága alatt állnak, ezekből az egyetlen nagyobb Amber, ami a szurdok déli bejáratánál fekszik, a Tain tó partján, illetve kicsiny, partmenti szigetein.

Kapcsolatok

Kőtorok tagja, sőt létrehozója az Északi Szövetségnek. Persze ebből sok haszna is származik. Ebből kifolyólag jónak mondható a viszonya Nortweithel, az Ezüsthegyekkel, a Shír Királysággal és a Grún Városállamokkal, bár ez utóbbi kettővel szemben vannak némi fenntartásai (Kőtorok ugyanis hírhedten kényes a függetlenségére, így nem szereti, ha befolyást próbálnak szerezni a területén és a történelmi múlt miatt még mindig vannak fenntartásai a sier népekkel szemben). Jóban van még a Megyével is, valamivel kevésbé Bastardiával (nagyon gyanakodva nézik az ottani állapotokat és persze a függetlenségüket féltik), és állandó villongásai vannak a Felfölddel. Itt van a központja az egykor nagyjelentőségű, ám mára jóval kevésbé jelentős Fehér Tanácsnak is.

Gazdaság

Kőtorok a Kontinens egyik leggazdagabb városa, és ezt több tényezőnek együtt köszönheti. Az egyik legfontosabb a fekvése. Kőtorok ugyanis egy hágó kapujában fekszik (ami szintén Kőtorok névre hallgat), amely szinte az egyetlen átjáró északra, Nortweith és az Ezüsthegyek felé. Jelentős továbbá a városkörnyéki hegyekben folyó kő- és gyémántbányászat, és a világhírű Kőtoroki Masinák, amelyeket Irim papjai és a gnómok készítenek.

Fegyveres erők \ védelem

Templomok

Egyetlen Bazilika

Batar Északi Világegyházának legjelentősebb kőtoroki temploma. Jókora, lenyűgöző építmény, aminek hátsó részéhez az Érseki Palota csatlakozik. Az érsek Reino Parreth (LNg hm P14 [Batar]), a papok száma pedig több tucat. A Bazilika (és az érsek) sok követővel is bír, ezek közül külön említést érdemel Sir Parien (LG hm Pal11 [Batar]) és az Aranyrózsa Kompánia.

Fogadók, kocsmák, stb

Arvandor

A város egyik legrangosabb fogadója. Főleg kalandozók, befolyásos kereskedők, illetve diplomáciai küldöttek látogatják. Az árak magasak, de megfizethetőek, a minőség jó. A fogadós, Braen Dhúir (CG hm F0) a Szólok tagja.

Fogadó a Két Bőgő Szarvasbikához

A Vadászok utcájának és a Szarvas köznek a sarkán épült meghitt fogadó. Nem túl nagy (alig 4 szobával bír és az ebédlőben is csupán 6 nagyobb asztal van), ám a vadásztrófeákkal díszített ebédlőhelység kellemes hangulata, és jóízű vadpecsenyék sok látogatót vonzanak ide. Tulaj: Raen Collawir (NG hm R3).

Zöldtetős

Az Északi Út mentén, az Északi Kapuhoz meglehetősen közel fekvő fogadó. Megcélzott közönsége az északról érkező utazók sokasága. Kellemesen nagy épület, névadó zöld teteje három szint magasában borul rá. Tulajdonosa Celvin Ranneth (Ng hm F0), nortweith-i származású, de egyébként ízig-vérig kőtoroki fogadós.

Boltok

Csodák Kellékei komponensbolt

Egy kicsiny üzlet a Kerekek utcájában, amely azonban gazdag forgalmat bonyolít le. Mindenféle varázskomponens megtalálható itt, és ha mégsem, akkor a tulaj megpróbálja beszerezni. A tulajdonos Grobian Falakarip (CG gm F0), a beszerzők pedig gyakran kalandozócsapatok. Mondhatni, hogy az üzlet szinte állandó kapcsolatban áll a Roger és Csapata, és a Négy Farkas kalandozótársaságokkal. Az árak nem mondhatóak olcsónak, de a minőség megbízható.

Céhek, szervezetek

Aranyforrás Rend (Ezír)
Fehér Tanács
Fényes Út Rend (Shero)
Függetlenek Céhe
Oszlopok Céhe

Kőtorok legnagyobb és legbefolyásosabb alvilági szervezete. Szinte nincs is olyan része, területe a városnak, ahol ne bírna befolyással. Jellemző, hogy a Céh belső szlengje (kicsit megváltozva ugyan) az egész város szlengjévé vált (lásd a Szószedetet!). A Céh élén a pillérek állnak, ők öten irányítják a szervezetet. Ötük közül csak egy ismert, a másik négyről még a Céh tagjai sem sokat tudnak. Ők:
Tallim Shazon (NE hem F10\B12 [Blade]), az egyetlen ismert pillér.
Loopher Bitengol (LEn hm T14)
Thirrannyx (LE beholder)
Lord Albore (NEl lich [hm] W18)
Grynninne (LE grand medusa W14)

Sólyomház Kalandozócéh
Szürkepajzsos Rend (Obvius)
Tölgyfa Rend (Rondam)

Személyiségek, csapatok

Arany Rózsa Kompánia

Kalandozócsapat a Függetlenek Céhéből. Központjuk és legfőbb ügyködési területük természetesen Kőtorok, ám gyakran kalandoznak másfelé is északon, vagy Grúnban, esetleg a Shír Királyságban vagy Bastardiában. A csapat több küldetést is végrehajtott már Batar helyi egyházának, és amióta a Fekete Oroszlán Rendház porig égett, gyakoribbak a Hatalmas híveinek megbízásai. Bár csak nagyon kevesen tudnak róla, de a nevükhöz fűződik a nemrégiben újra felbukkant Tagadás Könyvének megszerzése is. Bírnak egy kicsinyke házikóval is a Hárompenge utcában, de állandó lakosztályt bérelnek az Arvandorban és főleg itt töltik az időt. Tagjaik:
Omhan Na Grinnan (LN hm P9 [Batar]), a csapat vezetője, egy idősebb szerzetes.
Sir Ignis Ruber (LG hm Pal8 [Batar]), az egykori Fekete Oroszlán Rendház neveltje, büszke, szigorú lovag.
Imhin del Batar (NG hm P8 [Batar]), egy ifjú, vígkedélyű szerzetes a Bölcs Ramman kolostorból.
Frygg Seltazar (Nl hm F8), a városőrség egy veteránja, mesteri lándzsavívó. Ott volt az összes Iland elleni csatában és harcolt Mellifleur ellen is Senkiföldjén.
Lyen Sharr (LN hm B8 [herald]), a Hatalmas Énekmondója, ahogy magát nevezi. Középkorú bárd, a csapat alapító tagja.

Büszke Tölgy Kompánia

Kalandozócsapat, a Sólyomházból. Volt jónéhány apróbb ügyük, és egy-két kényesebb, főleg diplomáciai küldetés. Persze nem vállalnak el akármit, elveik alapján válogatnak. Tagjai:
Sir Balian du Rachnaan (LG hm Pal7 [Rondam]), a Tölgyfa Rend ifjú lovagja, sötét hajú, mosolygós férfi.
Richer Bon Siguel (NGl hm P8 [Rondam]), egy abelúz származású, már fiatalnak nem nevezhető férfiú.
Patrick Hammil (Ng hm F7), ősi kőtoroki harcoscsaládból származó zsoldos.
Byen Fier Hollen (N hm T8), mesteri ügynök és besurranó. Még a társai sem tudják róla, hogy a Fehér Tanács ügynöke.

Roell (N em F13?[windrider])

Legendás alak, a nem kevésbé legendás tűzelfek vezérének mondják. Állítólag a Tűz Urának, Vulcannak a kiválasztott hőse és ez a rang apáról fiúra öröklődik a családjukban. Roell elég rejtélyes hős, csak néha tűnik fel, főleg Tűzköpőn, hátasán lovagolva; emberek közé soha sem megy, Kőtorokba állítólag még egyszer sem tette be a lábát. Ami mégis összeköti egy kicsit a várossal (azon kívül, hogy valahol a közelben lakik), hogy gyűlöli Mellifleurt, és minden vele szövetségben állót, továbbá nem kedveli a goblinoidokat és az óriásokat úgy általában. Rengeteg történet kering utazókról, vadászokról, akiket ő mentett ki támadóik karmai közül, ezért a hegyivadászok között elterjedt, hogy bajban Vulcanhoz is mormolnak egy imát, hátha a megsegítésükre küldi a hőst. Megjelenésében Roell egy igen izmos és magas tűzelf (kb. két méter, ami még a tűzelfek között is ritkaság). Drapp és vörös ruhákat visel és biztosan rendelkezik a következő varázstárgyakkal: Falchion +2, Flametongue (eggyel erősebb, mint egy normális); Ring of Elemental Controll, Fire; Composite Short Bow +3 (tripla távokkal); Elven Chain Mail +4; sok mágikus nyílvessző (főleg tüzes hatásokkal). Roell teljesen immúnis a tűzre és a hőre, akár természetes, akár mágikus, képes naponta egyszer felhúzni maga köré egy fire shield-et, és akármikor tüzet teremteni (produce fire). Hátasállata Tűzköpő, egy jókora griff (8 HD, 49 HP), ami képes tüzet köpni egy fiatalabb sárkányhoz hasonlóan. Lásd még a legendáknál, a tűzelfeknél!

South (NG hm W21)

Kőtorok, és szinte egész Észak egyik legjelentősebb varázslója, a Fehér Tanács vezetője, a Szólók tagja (ez utóbbi persze titokban, bár nagyon sokan sejtik). Igen szimpatikus kinézetű, hetven-nyolcvan évesnek látszó, őszhajú mágus, aki általában egyszerű, ám mégis igényesen díszes drapp vagy fehér köpenyben jelenik meg. Kastélya az Őrzők Terén, a Dicsőség Katedrális (Ezír) közvetlen szomszédságában van (sőt a két épületegyüttest össze is köti egy kicsiny híd két torony között), míg hátulról a Fehér Tanács Házával szomszédos. South eléggé elkötelezett Ezír-hívő, és az ő birtokában van a kilenc tial Lélekfegyver közül is az Ezírhez kapcsolódó: a Csonttörő nevű buzogány.

Legendák, kalandok

Bárim és bandája

Egy Kőtoroktól északra, a hegyek között és az Ezüst Út mentén tevékenykedő szabadcsapat. Valójában rablóbanda, amely gazdag siereket (az esetek többségében grún karavánokat) fosztogat. A csapat vezetője, Bárim (CN hm F8) szabadságharcosnak képzeli magát, aki megmenti a tainokat a sierektől. Ennek jegyében általában grún kereskedőket, utazókat támad meg és a zsákmányból gyakran juttat a tain hegyi faluknak. A hegyekben több helyen tényleg hősnek is tartják. Az éremnek azonban másik oldala is van persze: Bárim nem veszi figyelembe, hogy az errefelé tartó grún karavánok kísérői többnyire tainok, sőt őket kimondottan árulónak tartja és kegyetlen módon végez velük. Egy-egy rajtaütése helyét felakasztott és karóba húzott emberek jelzik. Kőtorokban persze a többség elvetemült bűnözőnek tartja, bár itt is akad azért jónéhány rajongója. Bárim valószínűleg rangos pártfogóval és szövetségessel is bír, ezt bizonyítja az is, hogy eddig még nem kapták el. Többen valamiféle szörnyekről is beszélnek, amikkel Bárim szövetségre lépett.

Tűzelfek

Az Északi Vonulat hegyei között él egy kis csoport elf, akiket tűzelfeknek vagy ritkábban a bőrük színe után bronzelfeknek hívnak. Elég rejtélyes népcsoport, igen keveset tudni róluk. A legendák szerint valamikor régen, pár ezer éve egy Savonlinnából elvándorolt (vagy elüldözött) elf csoport a Tűz Urának, Vulcannak (másik nevén Kossuthnak) a szolgálatába állt. Aztán az idők folyamán az elfek megváltoztak, sokkal magasabbak, erőteljesebbek lettek, bőrük színe a tűz állandó közelsége miatt bronzszínű lett. A tűzelfek a hegyekben élnek, valószínűleg valamelyik vulkán közelében, de egyesek szerint állandóan vándorolnak. Az emberekkel nem keresik a kapcsolatot, de gyakran előfordul, hogy utazókat, vadászokat mentenek meg goblinoidoktól, óriásoktól. Mesteri íjászok, kardforgatók (kedvenc pengéjük a falchion, a másfélkezes és a hosszú kard), és jól bánnak a kalapáccsal és a lándzsával is. Gyakran használnak hátasként griffeket, óriássasokat. És természetesen sok köztük a varázstudó (pap vagy varázsló?), aki mesterien bánik a tűzzel és parancsol neki. Vezetőjük, a hős Roell (lásd NPC-k!).

Szószedet

 • alapkő – az Oszlopok Céhében alapító vagy veterán tag; köznapi értelemben igen fontos személyiség, bár nem főnök (hozzá szokták mondani, hogy minek az alapköve ).
 • cölöp – olyan független (az Oszlopok Céhéhez nem tartozó) bűnöző vagy kalandozó, aki elismerésre méltó; a kifejezés egyben azt is jelöli, hogy az illetőhöz a Céhnek nem ellenséges a viszonya; köznapi használatban jelenthet erős, befolyásos (általában kalandozó) szövetségest.
  csarnok – az Oszlopok Céhének központja; ritkán használják a Céh más, biztos helyeire is, általában kis előtaggal; a Céhen kívül nem túl gyakran használják, ekkor valami központi helyet, ritkán otthont jelent.
 • csorba – valami folt esett a méltóságán vagy a becsületén, de ez még kiküszöbölhető; nem ért valamihez túlzottan vagy kisebb hiányossággal, hibával bír; ritkán használják az impotens szinonímájaként is, vagy (főleg az alsóbb rétegekben) egyszerű sértésként: Csorba vagy, öreg!
 • fal – az Oszlopok Céhében az álcázókat, az akciók elrejtéséért, álcázásáért, biztonságáért felelős személyeket nevezik így, bár nem túl gyakran használják; a Céhen kívüliek inkább a falazni igét használják a hagyományos értelemben.
 • faya – zamoran szó, eredeti jelentése “rendben van”, “jól van”; az utcai nyelvben, főleg a fiatalok körében mostanában terjedt el, jelentése részben kibővült: nagyszerű (esemény, történés, tárgy), csinos (nő).
 • gyémánt – eredetileg gyönyörű vagy nagyon értékes; az utcai nyelv (főleg a fiatalok) ma már bármire rámondják, ami jó vagy tetszik nekik, ekkor az eredeti jelentést nyomatékosító jelzőkkel érik el: igazi gyémánt, valódi gyémánt, magasgyémánt; hasznáják még hamis vagy vizes jelzővel is, jelentése ekkor nem valódi, hamis szépség vagy gazdagság, kifestett nő, hencegő, felvágós.
  kettétört – szép reményű, ám meghiúsult remények, karrier, terv; személy, akit valami súlyos kár, sérülés ért, ami kihatással van az egész életére; használatos figyelmeztetésként is: Ketté ne törj! Ketté ne törd!
 • kerítés – az Oszlopok Céhében a Céh külsős (és nem túl jelentős) alkalmazottait hívják így, akik egy fokkal a törmelék felett állnak, ám még messze nem póznák vagy cölöpök; nem túl gyakran használt kifejezés; a Céhen kívül nem nagyon használják.
 • kidőlt – tönkrement tárgy, személy vagy vállalkozás, véglegesen és soha meg nem javíthatóan meghiúsult terv, álom; a kifejezés magában hordozza a lemondást is a tárgyáról; használatos figyelmeztetés alakban is: Ki ne dőlj! Ki ne dőltsd! Gyakori még az úgyis kidől! vagy kidőlve készült kifejezés, ami kb. azt jelenti, hogy halva született ötlet.
 • kőfaragó – az Oszlopok Céhében amatőr, ügyetlen, hozzá nem értő gyilkos, bár ritkábban nem-gyilkosokra is mondják; köznapi használatban gyilkolni próbáló, vagy gyilkos ám erősen negatív felhanggal.
 • kőműves – bűnöző, törvényszegő; az Oszlopok Céhének tagjaira nem használják, rájuk az oszlop kifejezés használatos.
 • múzeum – olyan hely, ahol gyakran megfordulnak az Oszlopok Céhének tagjai; a Céhen kívül ritkán használják, ekkor jelentése: törzshely.
 • oszlop – az Oszlopok Céhének tagja; nagyon ritkán használják fickó, pasas helyett is.
 • oszlopfő – megjelenés, kifelé mutatott anyagi helyzet (gazdag oszlopfő szép házat, díszes ruhákat, drága ékszereket jelent például); kalandozók varázstárgyaira nem használják.
  oszlopdísz – (ellenkező nemű) társ, többnyire nő, ám nem feleség, vagy stabil partner, hanem inkább alkalmi, vagy csak a megjelenéshez szükséges barátnő; használható sértésként is; különösen szép vagy értékes hölgy esetén használatos a gyémántdísz jelző.
 • pillér – az Oszlopok Céhén belül az öt fővezér egyike; köznapi használatban fejes, főnök, vezető.
 • pózna – szabadúszó, aki nem tartozik az Oszlopok Céhéhez, ám már említésre méltó a neve; a szó nem jelzi a Céhnek az illetőhöz való viszonyát
 • szobor – az Oszlopok Céhében a halottakat illetve a halálraítélteket hívják így; köznapi használatban az értelme ugyanez, bár néha kicsit gyengébb (nem feltétlenül halálraítélt, bár büntetéstől rettegőkre mondják); csak erőszakos úton elhunytakra használják.
  szoborpark – az Oszlopok Céhében azokat a helyszíneket nevezik így, ahol több gyilkosságot (általában kivégzést) is elkövetett a Céh; köznapi értelemben a többszörös gyilkosságok helyszínét, sőt néha a temetőt hívják így.
 • szobrász – az Oszlopok Céhében a gyilkosokat nevezik így, és ez a szó egyfajta elismerést is jelent; köznapi értelemben is gyilkost jelent, ám elismerés nélkül.
  támfa – az Oszlopok Céhének külső, főleg anyagi támogatói, befolyásos kapcsolatai; köznapi értelemben patrónus, mecénás, biztos anyagi háttér.
 • tégla – valahová beépült személy; nem feltétlenül negatív hangvételű jelző
 • törmelék – az Oszlopok Céhében azokat a tömegembereket nevezik így, akikért nem kár ha elhullanak, tehát feláldozhatóak; köznapi értelemben jelentése egyszerű tömegember, feláldozható (tárgy vagy személy), illetve lekicsinylő, sértő jelzőként is használatos

Kőtorok

Cont2 groschan