Cont2

Átverés

Mellifleur

Itt csatlakoznak egy Janssen nevű északi kalandozóhoz, akivel egy homályos legendát üldöznek. Sikerül is felkutatniuk az értelmét, de sajnos kiderül, hogy Janssen maga Mellifleur, és a kaland során során két feleségét és 13 fiát nyerte vissza a gonosz félisten (10038. márc. 16). A csapat szerencsésen megmenekül, de megfogadják, hogy ezentúl Mellifleur ellen fognak cselekedni. Gildar fel is veszi a Ködistennő vallását.

Comments

groschan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.