Cont2

Az Úrnő feltámasztása

köd-sziget

A drágakövek teleportáló képességének segítségével ismét megmenekül a csapat, és azonnal a Ködszigetre teleportálnak. Itt, némi viszontagságok árán bár (a csapatot megtámadják), de sikerül a fővárosba vinni a köveket, és feltámasztani vele az istennőt (10038. máj. 21). Jutalmul megkapják a Zúgó-szigetet, majd rendbehozzák a rajta található várat. Olafot feltámasztják. Zúgószél híres hős lesz. Az Úrnő eltörli a Vynhemmel, Grúnnal és DKSZ-szel kötött szerződéseket, Tildar megkönnyebbülésére így a házasság rémétől is megszabadul :)

Comments

‘melynek díjáért Linnet és Melissin fizetett’

Pitiáner, felesleges részletkérdés :))))

Az Úrnő feltámasztása
groschan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.